İşletme Kayıt Belgesi

Marka Tescil Belgesi

Helal Kesim Sertifikası

İSO-9001

İSO-22000

Evcil Tırnaklıların Eti

Kanatlı ve Tavşanımsıların Eti

Kıyma, Hazırlanmış Et Karışımları ve MAE

Et Ürünleri